در این نسخه تغییرات زیر اعمال شده است.

  • تایم اوت ارسال به صورت یک آپشن مجزا در ربات قرار گرفت

تایم اوت ارسال چیست: ربات سرخطی چیتا بعد از ارسال سفارش به کارگزاری (سرور کارگزاری) منتظر پاسخ از کارگزاری می ماند. در هنگامی که کارگزاری شلوغ نیست و سرور کارگزاری با فشار کار روبرو نیست، بلافاصله پاسخ از سمت کارگزاری به ربات ارسال می گردد. معمولا این پاسخ فقط به منزله این هست که درخواست شما به سرور رسید و در مورد ثبت سفارش اطلاعاتی نمی دهد. اما موقعی که کارگزاری با فشار کاری روبر هست (در هنگام صبح و هجوم کاربرای برای سرخطی) سرور معمولا با کندی زیادی روبرو هست و پاسخ به درخواست ثبت سفارش را نمیدهد و ربات معطل می ماند. این که چقدر ربات معطل کارگزاری بماند توسط آپش تایم اوت ارسال بر حسب میلی ثانیه قابل تنظیم است. اگر پاسخی از سمت کارگزاری در مدت معین شده دریافت نگردد. ربات دیگر بیش از آن معطل نمی ماند و سفارش را تایم اوت تلقی می کند. و سفارش به عنوان ارسال ناموفق در ربات در نظر گرفته می شود.

بهتر است تایم اوت ارسال بیشتر از نرخ ارسال در نظر گرفته شود. مثلا اگر نرخ ارسال 350 میلی ثانیه است. تایم اوت ارسال 450 باشد. ممکن است در این صورت ارسال سفارش بعدی ربات با تاخیر 150 میلی روبرو شود. اما به کارگزاری نیز 150 میلی ثانیه بیشتر فرصت می دهیم که سفارش ما را پردازش کند و جواب برگرداند چه بسا در این مدت کارگزاری جواب برگرداند. اما اگر کارگزاری با کندی مواجه نباشد . سفارشات سر وقت و هر 350 میلی ثانیه ارسال خواهند شد.

در کارگزاری مثل نهایت نگر تایم اوت ارسال بیشتر از 500 میلی ثانیه در نظر گرفته شود. چون نیاز به توکن برای ارسال سفارش بعدی می باشد و توکن در جواب کارگزاری ارسال می گردد.

در ورژن های قبلی تایم اوت ارسال عدد ثابت و 2500 میلی ثانیه بود. اگر می خواهید کارکرد ربات مثل ورژن ها قبل باشد تایم اوت ارسال را 2500 میلی ثانیه قرار بدهید.

فایل (های) بروزرسانی را از این لینک می توانید دانلود کنید.

اگر با نحوه بروزرسانی ربات سرخطی چیتا آشنایی ندارید، در این لینک نحوه بروزرسانی توضیح داده شده است