پس از خرید ربات سرخطی چیتا، و ارسال شماره سفارش (چهار رقمی) به پشتیبان، لایسنس به شما ایمیل خواهد شد.

مطابق فیلم زیر لایسنس را اعمال کنید: