• ربات سرخطی چیتا، نسخه 03-04-1400

بروزرسانی چیتا و چیتا پلاس و سبدگردان به نسخه 1400-06-05

5 شهریور 1400|0 Comments

در این نسخه ایرادات زیر  رفع شده است: رفع ایرادات کارگزاری داتکس ساپورت داتکس در چیتاپلاس افزودن ارسال سفارش سریع به سبدگردان و رفع ایرادت جزئی سبد گردان بعد از آپدیت به این نسخه [...]

  • فایل بروزرسانی به نسخه 1400-03-02

بروزرسانی چیتا و چیتا پلاس به نسخه 1400-03-02

2 خرداد 1400|0 Comments

در این نسخه تغییرات کارگزاری فارابی اعمال شده است. فایل (های) بروزرسانی را از این لینک می توانید دانلود کنید. اگر با نحوه بروزرسانی ربات سرخطی چیتا آشنایی ندارید، در این لینک نحوه بروزرسانی [...]