انتشار نسخه 1.0.12.01 ربات سرخطی چیتا

1 اسفند 1399|0 Comments

در این نسخه زمان بندی ارسال سفارش برای هماهنگی بیشتر با نهایت نگر بهبود یافته است. دقت کنید در صورتی که نسخه فعلی شما بزرگتر یا مسازی 1.0.11.27 باشد می توانید از این بروزرسانی [...]