پشتیبانی ربات سرخطی چیتا پلاس رایگان هست اما 24 ساعته و فوری نیست، اما طوری هست  اگر مشکلی داشته باشین بررسی و مرتفع گردد و اگر امروز مشکلی را گزارش کرده باشین تا حد امکان در همان روز مشکل حل شود تا برای روز بعد بتوانید استفاده کنید..