در این نسخه ایرادات زیر  رفع شده است:

  • رفع ایرادات کارگزاری داتکس
  • ساپورت داتکس در چیتاپلاس
  • افزودن ارسال سفارش سریع به سبدگردان و رفع ایرادت جزئی سبد گردان

بعد از آپدیت به این نسخه در صورتی که ربات اجرا نشد به پشتیبانی پیام بدهید

فایل (های) بروزرسانی را از این لینک می توانید دانلود کنید.

اگر با نحوه بروزرسانی ربات سرخطی چیتا آشنایی ندارید، در این لینک نحوه بروزرسانی توضیح داده شده است