در این نسخه ایرادات جزئی رفع شده است. بعد از آپدیت به این نسخه در صورتی که ربات اجرا نشد به پشتیبانی پیام بدهید

فایل (های) بروزرسانی را از این لینک می توانید دانلود کنید.

اگر با نحوه بروزرسانی ربات سرخطی چیتا آشنایی ندارید، در این لینک نحوه بروزرسانی توضیح داده شده است