در این نسخه تغییرات زیر اعمال شده است.

  • رفع ایرادات توقف بعد از ثبت در ویندزو 7
  • رفع ایراد عدم ثبت در کارگزاری های اکسیر
  • رفع ایراد بسته شدن ربات بعد از دریافت سفارشات باز

فایل (های) بروزرسانی را از این لینک می توانید دانلود کنید.

اگر با نحوه بروزرسانی ربات سرخطی چیتا آشنایی ندارید، در این لینک نحوه بروزرسانی توضیح داده شده است