در این نسخه زمان بندی ارسال سفارش برای هماهنگی بیشتر با نهایت نگر بهبود یافته است.

دقت کنید در صورتی که نسخه فعلی شما بزرگتر یا مسازی 1.0.11.27 باشد می توانید از این بروزرسانی استفاده کنید در غیر اینصورت از منوی حساب من / دانلود ها، اقدام به دانلود کنید.

جهت دانلود فایل های بروزرسانی اینجا را کلیک کنید.