در این نسخه پشتیبانی از کارگزاری نهایت نگر اضافه شد.  از چیتا به عنوان ربات سرخطی نهایت نگر نیز می توانید استفاده کنید.

جهت دانلود فایل های بروزرسانی اینجا را کلیک کنید.