تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد:

  • رفع ایراد جستجو در لیست نمادها
  • امکان تعیین فاصله ارسال بصورت بازه (اعداد تصادفی بین بازه)

جهت دانلود فایل های بروزرسانی اینجا را کلیک کنید.