تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد:

  • بروز رسانی واسط کاربری
  • افزودن شرط توقف به صفحه اصلی
  • رفع ایرادات جزئی

جهت دانلود فایل های بروزرسانی اینجا را کلیک کنید.