تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد

  • هماهنگی با آخرین تغییرات کارگزاری آگاه
  • افزودن تنظمیات جهت راحتی استفاده در چندین اکانت
  • افزودن حداکثر تعداد ارسال سفارش در تنظمیات

جهت دانلود فایل های بروزرسانی اینجا را کلیک کنید.