تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد

  • رفع ایراد تقسیم سفارشات در کارگزاری اکسیر

جهت دانلود فایل های بروزرسانی اینجا را کلیک کنید.