تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد

  • دقت زمان بندی ارسال سفارش بهبود یافت، سفارشات دقیقاً از زمان شروع ارسال می شوند (با دقت 10 میلی ثانیه)
  • ایراد ارسال سفارشات در کارگزاری های اکسیر حل شد

جهت دانلود فایل های بروزرسانی اینجا را کلیک کنید.