تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد

  • بهینه سازی ارسال سفارشات در اکسیر
  • نمایش پیام مناسب در هنگام عدم دریافت اطلاعات سهم انتخاب شده از کارگزاری
  • افزایش مدت زمان تایم اوت برای ارسال سفارش و دریافت اطلاعات سهم به 5 ثانیه
  • ارسال یک سفارش اتوماتیک با حجم 1 سهم، سه ثانیه قبل از زمان شروع (جهت گرم کردن!)

جهت دانلود فایل های بروزرسانی اینجا را کلیک کنید.