در این نسخه ارسال سفارشات در کارگزاری آگاه بهینه سازی شده است.

سرعت ارسال سفارشات تا حد زیادی بیشتر شده است.

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید