در این نسخه، تغییرات لازم برای تطابق با نسخه چدید چوگان اعمال شده است.
دوستانی که از کارگزاری های مبتنی بر چوگان استفاده می کنند حتماً نسخه جدید را دانلود کنند.

جهت دانلود نسخه های جدید به لینک حساب من / دانلودها (مطابق تصویر زیر) مراجعه کنید.