در این نسخه بهبودهای زیر انجام گرفته است

  • بروزرسانی نمادها: همه نمادها را اعم از ممنوع، ممنوع-متوقف و … را به ربات اضافه می کند. در نسخه های قبلی فقط نمادهای مجاز به ربات اضافه می شدند. (ایراد توسط یکی از کاربران عزیز گزارش شده بود)
  • چک کردن ضریب قیمت: در صورتی که قیمت طبق ضریب تعیین شده ی سهم وارد نشود، این موضوع به کاربر نشان داده می شود.

جهت دانلود نسخه های جدید به لینک حساب من / دانلودها (مطابق عکس زیر) مراجعه کنید.